Skip to main content
  Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi İnsan Hakları Kış Okulu
16 Ocak 2020
  Sabah Oturumu:
09:00-10:30 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Temel Hak ve Özgürlükler
Dr.Aslı Topukcu
10:30-12:00 İnsan Hakları Hukuku ve Türkiye
Doç.Dr. Olgun Akbulut
12:00-13:30 Öğle Arası
  Öğleden Sonra Oturumu:
13:30-15:00 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Önünde Türkiye
Dr. M.Gözde ATASAYAN
15:00-16:30 Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Süreci ve Etkileri
Prof. Dr. Işıl ERGÜVENÇ
İnsan Hakları Hukuku