Skip to main content
Please wait...

18 Şubat 2020 - Galata Salonu

Bu program ünivesite öğrencilerini Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı giriş sınavına hazırlamak amacıyla yönlendirme ve ufuk turu olacak şekilde tasarlanmıştır. Üniversitelerin 4. sınıfındaki ilgili öğrencilerin katılımına uygun şekilde düzenlenmiştir. Ayrıca lisansüstü programlarla ilgilenen öğrencilere yöneliktir. Öğrencilerin katılımı yoklama ile takip edilecek, program sonunda öğrencilere katılım belgesi verilecektir.

  Kadir Has Üniversitesi Diplomasi ve Türkiye Kış Okulu
18 Şubat 2020
09:30-09:45 Prof. Dr. Sinem Açıkmeşe
Açılış Konuşması
09:45-10:20 Prof. Dr. Mitat Çelikpala
Dış Politika’da Ufuk Turu
10:20-10:30 Ara
10:30-11:20 Prof. Dr. Serhat Güvenç
Uluslararası İlişkiler ve Türkiye
11:20-11:30 Ara
11:30-12:20 Büyükelçi Ömer Önhon
21. yy’da Diplomasi ve Uluslararası İlişkiler
12:30-13:30 Öğle yemeği arası
13:30-14:20 Dr. Öğr. Üyesi Emrah Karaoğuz
Global Ekonomik Yönelimler ve Türkiye
14:20-14:30 Ara
14:30-15:20 Aydın Selcen
Dışişlerinde 20 yıl ve Sahayı okumak
15:20-15:30 Ara
15:30-16:20 Prof. Dr. Lerna Yanık
Uluslararası Kimliğin Diplomasisi: Türkiye Tam Olarak Nereli?
16:20 -16:30 Ara
16:30-17:20 Doç. Dr. Akın Ünver
Dijital Diplomasi’nin dinamikleri
17:20-17:40 Katılım Belgesi Töreni ve Öğretim Üyeleriyle görüşme